شماره تماس پشتیبانی 02146087112
مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه رانندگی پایه سه

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه رانندگی پایه سه

داشتن ۱۸ سال تمام

اصل شناسنامه عکس دار به همراه یک برگ تصویر صفحه اول و در صورت داشتن توضیحات از صفحه توضیحات

اصل کارت ملی یا تائیدیه صادره از اداره ثبت احوال . ارایه مدارک مبنی بر روشن نمودن وضعیت …