شماره تماس پشتیبانی 02146087112

اگر ثبت نام نکرده اید همین حالا عضوی از ما شوید

قبولی خود را در آزمون آیین نامه اصلی با شرکت در آزمون های اختصاصی وبسایت یک آزمون تضمین کنید پرداخت تنها ۳ هزار تومان

همین حالا ثبت نام کن!

نمونه سوالات کتاب جدید ۹۵ ویژه بخش فنی ٬ امداد و نجات ٬ فرهنگ رانندگی و...

سوالات آزمون ها کاملا استاندارد و منطبق با کتاب جدید میباشد

نمونه سوالات ویژه بخش فنی و امداد و نجات ویژه کتاب جدید آیین نامه ۹۵ (شماره ۳)

کلیک کنید!

نمونه سوالات ویژه بخش فنی و امداد و نجات ویژه کتاب جدید آیین نامه ۹۵ (شماره ۲)

کلیک کنید!

نمونه سوالات ویژه بخش فنی و امداد و نجات ویژه کتاب جدید آیین نامه ۹۵ (شماره ۱)

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۳

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۶

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۹

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۲

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۵

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۸

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۲۱ (حق تقدم و تابلوها)

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۲

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۵

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۸

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۱

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۴

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۷

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۲۰

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱ (رایگان)

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۴

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۷

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۰

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۳

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۶

کلیک کنید!

آزمون آیین نامه ۱۹

کلیک کنید!